image

Za razliku od tradicionalnih CCTV sistema, TeleEye oprema predstavlja kompletno rešenje za video nadzor preko računarskih mreža. To znači da je prenos videa sa sistema kamera moguć preko bilo koje veze koja je na raspolaganju, od LAN, WiFi, GSM, GPRS, ISDN, ADSL, sve do modemskih linija…

Za razliku od tradicionalnih CCTV sistema, TeleEye oprema predstavlja kompletno rešenje za video nadzor preko računarskih mreža. To znači da je prenos videa sa sistema kamera moguć preko bilo koje veze koja je na raspolaganju, od LAN, WiFi, GSM, GPRS, ISDN, ADSL, sve do modemskih linija…

Slika 1. Nadzor udaljene lokacije putem Web čitača

Svaki TeleEye uređaj ima ugrađen Web server sa dodatnim režimom prikaza videa u realnom vremenu, čime se preko Web stranica i standardnih Web čitača, bez dodatnog klijent softvera, može vršiti nadzor udaljene lokacije.

TeleEye sistem priključen na Internet, osim osnovne sigurnosne namene, se može koristiti i u reklamne svrhe, ako na primer kamere prikazuju atraktivne turističke destinacije.

Kabliranje i povezivanje lokacija

Umesto formiranja paralelne mreže koaksijanih video kablova ili sistema pojačivača i adaptera za prenos preko telefonskih parica, TeleEye nudi koncept povezivanja kamere na najbliži čvor lokalne računarske mreže. Uštede koje se ovakvim sistemom prenosa postižu nisu zanemarljive, naročito u sistemima koji zbog poslovnih potreba već imaju realizovanu mrežnu instalaciju.

Najjednostavniji sigurnosni sistem je kombinacija TeleEye TM326 kamere i jednokanalnog mrežnog interfejsa TeleEye VT3-1CA. Ovakvi podsistemi se dalje povezuju preko LAN i WAN mreže, do maksimalnog kapaciteta nadzora 16 udaljenih lokacija na jednom centralizovanom mestu.

VT serija uređaja

TeleEye VT serija uređaja podržava istovremeni prenos kolor videa preko mreže (LAN/Internet/ADSL) i dial-up (PSTN/ISND/Mobile) linkova, pri rezoluciji od 640×480 tačaka u PAL i NTSC formatu.
Uređaji poseduju Fast Ethernet interfejse preko kojih se vrši povezivanje sa PC računarima radi nadzora i snimanja videa.
Zavisno od tipa uređaji imaju 1, 2, 4, 8 ili 16 video i alarmnih ulaza, kao i 2 asinhrona RS-232 porta za povezivanje modema i terminala.

Takođe je ugrađena i podrška za obradu spoljašnjih alarma, gubitka video signala, Dial-Back, kontrola releja i slanje statusnih e-mail poruka.

VX serija uređaja

Slika 2. TeleEye III+VT

TeleEye VX uređaji predstavljaju kompletno rešenje za lokalni i daljinski nadzor i snimanje. Pri tome u lokaciji koja se nadzire nije potreban računar, već samo TeleEye VX uređaj i video monitor. Snimanje se vrši na ugrađenom disku, sa arhivom koja obuhvata period do 80 dana. Osnovne karakteristike su:
fleksibilno povezivanje: Internet, LAN, telefonska linija, ISDN, ADSL, mobilne mreže…
– Dual Connectivity: istovremeno TCP/IP i dial-up povezivanje,
– do 16 video i alarmnih ulaza,
– real time video prijenos do 25 fps na LAN-u ili brzoj Internet vezi, do 20 fps na telefonskoj liniji,
– rezolucija do 640×480 piksela,
– ugrađen Web server,
– podrška za statičke i dinamičke IP adrese,
– prijem videa i na PDA uređajima (mobilni video nadzor),
– triplex rad: istovremeni nadzor, snimanje i pregled snimljenih zapisa,
– inteligentno upravljanje događajima: u slučaju detekcije pokreta po svakoj kameri ili aktivacije alarmnog ulaza uređaj započinje automatsko snimanje, uključuje do 4 releja, šalje e-mail ili SMS poruku i poziva alarmni centar gde šalje video sliku),
– daljinska kontrola snimanja, konfiguriranje,
– ugrađen izmenjivi čvrsti disk (fijoka sa ključem),
– back up videa kroz LAN,
– pre i post alarmno snimanje,
– telmetrijska kontrola kamera,
– daljinska kontrola sa 4 ugrađena releja.

Mobilni nadzor

Video nadzor i prijem video signala u TeleEye sistemima je moguć i u mobilnim mrežama, pomoću WiFi, GSM/GPRS ili čak G3 konekcija. Tehničke karakteristike ovakvih rešenja su:
– video prenos preko mobilnih mreža. (GSM,GPRS,WLAN, UMTS )
– brz video prenos, do 25 slika u sekundi na bežičnoj lokalnoj mreži,
– podržava 16 video kanala,
– visoka rezolucija slike do 320 x 240 piksela,
– zaštitna lozinka,
– automatsko primanje video slike u slučaju alarma,
– moguća istovremena konekcija više korisnika,
– daljinska kontrola kamera,
– mogućnost snimanja pojedinačnih video slika u BMP formatu,
– podržava „sureLINK“ tehnologiju (ADSL sa dinamičkom IP adresom),
– podržava sve ručne računare sa MS Windows CE 3.0 ili Pocket PC 2002 operativnim sistemima.

Mobilni video nadzor se može formirati na više načina. Potrebna je kamera, TeleEye uređaj i GSM/GPRS ili WLAN mreža.

GSM:
Kamera -> TeleEye -> modem-> telefonska linija -> GSM mreža -> računar sa GSM modulom (PC, Notebook PC ili PDA)

GPRS:
Kamera -> TeleEye -> ADSL modem ili stalna Internet veza -> GPRS mreža -> računar sa GPRS modulom (PC, Notebook PC ili PDA)

WLAN:
Kamera -> TeleEye -> WLAN mreža -> računar sa WLAN modulom (PC, Notebook PC ili PDA)

Advertisements