Premijera: Telenor m-payment “PlatiMo”: „

Nakon prve informacije o planovima kompanije Telenor da pusti pravi m-payment servis koja je objavljena krajem prošle godine na ovom blogu, dobio sam mogućnost da premijerno predstavim m-payment rešenje kompanije Telenor pod komercijalnim nazivom “PlatiMo”.

“PlatiMo” sistem plaćanja putem mobilnog telefona (m-payment) omogućuva direktnu i veoma sigurnu vezu sa bankom korisnika mobilnog telefona, preko koje se vrši plaćanje različite vrste roba/usluga, koje uključuje i mogućnost plaćanja preko Interneta.

Sigurno plaćanje uz pomoć kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Da bi se korisnik registrovao za korišćenje “PlatiMo” sistema mobilnog plaćanja proces registracije zahteva dve faze: registracija kod Telenora i registracija kod banke u kojoj se nalazi račun korisnika.

Da bi se obezbedila realno veoma sigurna opcija plaćanja putem mobilnog telefona, “PlatiMo” m-payment je omogućen na taj način što zainteresovani postpaid korisnik ovog servisa besplatno dobija novu, specijalnu SIM karticu na kojoj se instalira digitalni sertifikat.

Na plastici u kojoj se nalazi SIM kartica nalazi se sPIN (lični identifikacioni broj za sigurno potpisivanje) i sPUK kod, i oba broja kasnije služe za identifikaciju u sistemu. Korisniku se savetuje da sačuva plastiku i da zapamti sPIN za kasniju upotrebu (slično kao kod platnih kartica).

Proces registracije

Nakon dobijanja nove SIM kartice u bilo kojoj Telenorovoj prodavnici zaposleni u ime korisnika naručuje digitalni sertifikat. Kompletan proces izdavanja digitalnog sertifikata se obavlja u Telenorovoj prodavnici od strane zaposlene osobe u Telenoru. Kada je nova SIM kartica aktivnirana, potrebno je preko posebnog menija (Telenor SIM Meni) aktivirati sertifikat.

Od korisnika se traži da upiše svoj sPIN broj (autentikacija) kako bi završio proces registracije. Na kraju procesa, korisnik je obavezan da promeni sPIN. Od tog momenta ovaj sertifikat predstavlja elektronsku identifikaciju korisnika (eID).

Nakon ovog procesa, korisnik odlazi u banku i u mogućnosti je da poveže do tri bankarska računa po jednoj SIM kartici tj. digitalnom sertifikatu na SIM kartici

U startu, banke koje su uključene u “PlatiMo” m-payment rešenje su: Erste banka, Komercijalna banka, Credit Agricole banka i Raiffeisen banka.

Proces registracije u banci zavisi od procedura pojedinih banaka.

Proces plaćanja u tri koraka

Sam sistem plaćanja se obavlja na jednostavan način tako što:

  1. Nakon odabira proizvoda ili usluga, korisnik dobija račun preko mobilnog telefona sa prikazanim detaljima kao što su iznos za naplatu, naziv trgovca, račun trgovca na koji se vrši plaćanje, itd.
  2. Korisnik potvrđuje transakciju.
  3. Korisnik ukucava sPIN.

Nakon ukucavanja sPIN-a nalog za plaćanje je digitalno potpisan i preko SIM kartice je poslat zaštićenim kanalom (nije u pitanju običan SMS ili GPRS kanal) do banke korisnika. Banka potvrđuje ili odbija uplatu i informaciju o stanju transakcije (potvrđena ili odbijena), šalje putem klasičnog SMS-a korisniku i putem (online) aplikacije trgovcu. Sva plaćanja ovog tipa se vide i na regularnom prikazu stanja (izvodu) u korisnikovoj banci.

“PlatiMo” i online plaćanje

Interesantan je podatak da će ovaj servis u prvo vreme biti omogućen na Webu, a tek kasnije će se pustiti tzv. POS plaćanje (Point of Sale – na mestima fizičke prodaje).

Pri plaćanju koje je opisano ranije jedini podatak koji se daje online prodavcu jeste broj mobilnog telefona. Nakon zatvaranja narudžbine na Webu, Web trgovina šalje račun na mobilni telefon korisnika, korisnik potvrđuje porudžbinu i ukucava sPIN. Isti proces je i za kupovinu preko call-centra, gde korisnik agentu sa druge strane naručuje robu i kao jedini podatak daje svoj broj mobilnog telefona. Prvi takav trgovac će biti JAT koji će omogućiti kupovinu avio karata od samog starta, a uskoro će omogućiti i plaćanje avio karata na svom Web sajtu.

Dodatno, korisnici će od starta moći da koriste usluge poput slčanja novca drugim licima korisnika “PlatiMo” sistema, kao i da vrše dopune bilo kod prepaid broja u Telenor mreži. Takođe, korisnici će od starta moći da koriste “PlatiMo” servis za plaćanje Telenor mesečnih računa, a uskoro se očekuje omogućavanje plaćanja i ostalih računa poput struje, Infostana, kablovskih i Internet provajdera.

Troškovi sistema

Promotivni period korišćenja “PlatiMo” m-payment rešenja traje do 1. aprila 2011. g. U tom periodu svaka ostvarena transakcija se naplaćuje od strane Telenora sa 5 din. Nakon promotivnog perioda počinje mesečna naplata servisa od 50 din i trošak na ostvarenu transakciju će biti 7 din.

Prema trgovcima troškovi transakcije bi trebalo da budu nešto niži ili slični sa provizijama na klasičnim POS terminalima za platne kartice (ispod 2 odsto), koji predstavlja trošak bankarske usluge.

Šta bi sve trebalo da se desi da “PlatiMo” m-payment bude uspešan sistem online plaćanja u Srbiji?

Predstavljeni sistem plaćanja se trenutno koristi u ograničenom broju država (Japan, Norveška, Italija…) i praktično predstavlja jedan od najjednostavnijih i najsigurnijih sistema bezgotovinskog elektronskog plaćanja. “PlatiMo” sistem plaćanja važi za platni promet u Srbiji.

Uspeh ovog sistema plaćanja će najviše zavisiti od samih promotivnih aktivnosti Telenora i banaka koje su u ovom sistemu, kao i od brzine implementacije ovog sistema u postojeće i nove Web prodavnice.

Nakon toga veoma je važno videti koliko će se ovaj sistem plaćanja dopasti samim korisnicima, jer će zadovoljni korisnici lepo prenositi informacije o ovom sistemu plaćanja svojim prijateljima, rođacima, poslovnim partnerima…

Pre nekoliko meseci sam imao prilike da vidim na delu “PlatiMo” sistem plaćanja i mišljenja sam da se radi o stvarno veoma jednostavnom sistemu.

Upravo u zavisnosti od promotivnih aktivnosti i od zadovoljenja potreba korisnika za jednostavnošću sistema zavisiće i vreme koje će biti potrebno da relativno veći broj osoba počne da koristi ovaj sistem plaćanja. U narednih godinu dana bićemo svi svedoci koliko se ovaj sistem “primio” u odnosu na postojeće i najavljene sisteme plaćanja.

Rating: 9.8/10 (5 glasova cast)

Advertisements